Reservkraft och UPS

 

Reservkraft

 

Redan korta elavbrott påverkar vår vardag på grund av automatisering och datorisering i privatlivet och på jobbet. Många system har också ett inbördes beroende, som telekommunikation, IT-system och elförsörjning, vilket gör att alla system ofta påverkas vid ett elavbrott.

 

Vi jobbar sedan många år omfattande med reservkraft för bland annat mobiloperatörerna och myndighter som ställer höga krav

på produkt och driftsäkerhet.

 

Arctic Mobile har lång erfarenhet av installation, drift och underhåll av reservelverk i dom mest varierande miljöer.

Detta gör oss till din kompletta leverantör av reservkraft, något vi är mycket stolta över.

 

Arctic Mobile är generalagent i Sverige för tyska RID's produkter.

Vi har ett väldigt attraktivt och prisvärt produktutbud från standardmaskiner till helt kundanpassade kraftlösningar.